اگر این روزها از کودکانی که به مهد کودک هم میروند سوال کنیم همگی با flash memory , موبایل و...آشنا هستند. شاید هم پیش بیاید که با خمیر های بازی برای خود گوشی موبایل و یا هر چیز دیگری را که آرزو دارند بسازند.هر کس از ابزار دستش استفاده می کند!

یک آقای آشپز خوش فکر هم با استفاده از لایه های نازک گوشت قرمز و غشای چربی یک دسته کلید , یک عدد کیف پول , یک فلش درایو و یک گوشی موبایل ساخته است.  ویژگی های فنی و تکنولوژی های مورد استفاده در این اقلام در هاله ای از ابهام است!

تنها چیزی که می دانیم این است که ظرفیت حافظه این فلش مموری 4TB است!!