سلام.

هر کسی که دعوت نامه کلوب میخواهد مشخصات کامل خودرا در نظرات بگذارد.