سنگ دست آموز پدیده انقلابی تبلیغات در دهه ۱۹۷۰ بود. زمانی که یک مدیر تبلیغات به اسم گری دال، حین صحبت با دوستش، به این نتیجه رسید که نگهداری حیوانات دست آموز کار واقعا پر دردسری است و بهترین چیزی که آدم ها می توانند به عنوان جانور دست آموز نگه دارند که نه غذا بخواهد، نه مواظبت دائمی، چیزی که نه لازم باشد پشم‌هایش را برس بکشید، نه مریض شود و نه بمیرد، چه می تواند باشد؟ او حین صحبت با دوستش، به این نتیجه رسید که بهترین حیوان دست آموز، سنگ است.  
 
این ایده با یک اجرای عالی و یک دفترچه همراه که شیوه نگهداری، از زمین بلند کرد و اینگونه چیزها را آموزش می‌داد همراه شد و در طول کریسمس، فروش این «سنگ‌های دست آموز ۴ دلاری»، گری دال را میلیونر کرد و این داستان تبدیل شد به یکی از اسطوره‌های صنعت تبلیغات.  
 
اما ما خیلی هم دیر به دنیا نیامده‌ایم. اینبار یک نفر به فکر ساخت و فروش «سنگ‌های دست آموز یو اس بی» افتاده. مشخصا ایده تکراری، موفقیت ایده اصلی را نخواهد داشت اما هنوز هم داشتن چنین سنگ دست آموزی که به یو اس بی وصل است، جذاب. احتمالا همه از شما خواهند پرسید که این سنگ چکار می‌کند؟ می‌توانید هر چیزی که دوست دارید جواب بدهید. این سنگ با شما دوست است. این سنگ منتظر شما است. این سنگ مواظب است شما اشتباه تایپی نداشته باشید یا این سنگ...  
این سنگ فقط یک کار می‌کند: به چهره شما لبخند می‌آورد.