ساعت های معمولی را برای چند لحظه فراموش کنید تا متوجه نحوه کارکرد این ساعت بشوید. این ساعت حلزونی، فقط به صورت ساعت گرد می چرخد، تا گوی را روی اعدادی که در سطحش علامتگذاری شده نگه دارد و بدین ترتیب زمان را نشان دهد. پایان زمان هم (که هر ۱۲ ساعت اتفاق می افتد) حفره وسط است که گوی را به ابتدای مسیر باز می گرداند.

 لازم است بدانید اگر خیلی برای خرید یکی از این ساعت های حلزونی ساخت لندن، ترغیب شده اید، باید چیزی حدود ۵۴۵ دلار پرداخت نمایید.