ابتکارات در دنیای تبلیغات گاهی اوقات پای خود را فراتر از یک طرح می گذارند. آنچه که در تصویر مشاهده می کنید یک تابلوی تبلیغاتی است که در کارولینای شمالی در امتداد رودخانه ای واقع در یک بزرگراه نصب شده است.


این تابلو مربوط به فروشگاه Bloom است که برای تبلیغ استیک جدید خود سفارش داده است. همانطور که مشاهده می کنید پایه این تابلو یک چنگال بسیار بزرگ است که در یک قطعه استیک کباب شده فرو رفته است. بخش جالب ماجرا آنجاست که این استیک نمادین ، از خود بوی طبیعی استیک کباب شده را در فضای اطراف متصاعد می کند.


با این ترفند قرار است ذائقه رانندگانی که در امتداد این بزرگراه به سمت غرب در حرکت هستند تحریک شده و برای خرید استیک به آنجا بشتابند. تراوش این رایحه تا 18 ژوئن از ساعت 7 الی 10 صبح و همچنین 4 تا 7 شب صورت می گیرد تا سرنشینان خودروهای عبوری را گرسنه کند.


طرح این تابلو کاری مشترک از دو شرکت Charlotte و ScentAir بوده و در حال حاضر نمونه منحصر به فرد تبلیغات در منطقه محسوب می شود.


معلوم می شود که با کمی ابتکار و فن آوری در یک تابلو تبلیغاتی ویژه غذا، می توان از شر جمله تکراری" غذا آماده است" راحت شد.