از آنچه که در تصویر مشاهده می کنید می توانید پی ببرید که " گونی" می تواند چیزی متفاوت از "کیسه ی پارچه ای" هم باشد! این وسیله که شبیه یک موجود با 10 پا و یا شاخک است هم گونی نام دارد.

 
ممکن است روی میز تحریر شما هم پر باشد از اقلام ریز و درشتی مانند دسته کلید، عینک و کیف پول. برای اینکه سر و سامانی به این قبیل اشیا ببخشید می توانید این وسیله را که دارای شاخک هایی قابل انعطاف و از جنس های متفاوت است، استفاده کنید.

 
می توان شاخک های این موجود فانتزی را در جهات مختلف پیچاند و اشکال مختلفی را برای آویزان کردن عینک و کلید بسازید.

 
این وسیله تنها 20$ قیمت دارد .اما به نظر می رسد بتواند از گم شدن و یا معیوب شدن اشیا قیمتی تری جلوگیری کند و کمی هم به میز کارتان سر و سامان ببخشد. قیافه خودش هم که خیلی خوش تیپ است.